ODIZA FOTOGRAFIE

menu

 

Odiza Fotografie Marscha van Druuten (Voorstadslaan 152, 6541 SW te Nijmegen, bij kvk geregistreerd onder nummer: 09171437) respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Graag informeren wij je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over.

Odiza fotografie verwerkt twee verschillende soorten gegevens:

• Persoonsgegevens

• Bijzondere persoonsgegevens

PERSOONSGEGEVENS

VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONS GEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

• Klanten

• Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Welke gegevens worden er verzameld ?

Het kan hier gaan om:

• Voor- en achternamen

• Adresgegevens

• Telefoonnummers

• E-mailadressen

WAAROM WORDEN ER PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

• Om een relatie met je aan te kunnen gaan en te onderhouden

• Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten

• Om aan de verplichting die de wet/belastingdienst stelt te voldoen

• Om bestelde producten op het juiste adres te leveren

• Om fraude of oplichting te voorkomen

• Voor marketing- en promotiedoeleinden

• Voor archiefdoeleinden

HOE LANG WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. In praktijk is dit voor onbepaalde tijd omdat we je bijvoorbeeld graag per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen, en je wellicht over een paar jaar nog een mooie afdruk aan de muur wilt bestellen.

We houden deze gegevens graag up-to-date, en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt. Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: info@odizafotografie.nl.

WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS OPGESLAGEN?

 Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

• Computer

• Harde schijf in eigen beheer

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

• Boekhoudprogramma, om je een factuur te kunnen sturen

• Leveranciers van albums of fotoprints, om bestelde producten rechtstreeks door te kunnen sturen indien noodzakelijk.

HOE WORDEN DEZE GEGEVENS BESCHERMD?

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Odiza Fotografie Marscha van Druuten en worden nooit aan derden overgedragen als de reden hiervoor niet in jouw belang is. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Daarnaast wordt er met iedere leverancier een bewerkingsovereenkomst gesloten zodat er duidelijke afspraken bestaan en jouw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Naast persoonsgegevens worden er ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens die meer over jou zeggen dan alleen je naam, telefoonnummer of adresgegevens.

VAN WIE VERZAMELEN WIJ BIJZONDERE PERSOONS GEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

• Klanten

• Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

WELKE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Het kan gaan om:

• Leeftijd

• Geslacht

• Huwelijkse staat

• Gezinssamenstelling

• Foto’s

• Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar eerder interesse in is getoond

WAAROM WORDEN ER BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Bijzondere persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

• Om aan de voorwaarden van de gesloten overeenkomst te kunnen voldoen

• Om je producten af te laten drukken

• In het gerechtvaardigd belang van Odiza fotografie Marscha van Druuten om een artistiek portfolio op te kunnen tonen op de website.

• In het gerechtvaardigde belang van marketingdoeleinden zoals advertenties, folders en social media. Voor het verkopen van de diensten en producten van Odiza Fotografie , Marscha van Druuten

• Voor archiefdoeleinden

HOE LANG WORDEN DEZE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Bijzondere persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. Niet-geleverde foto’s worden 6 maanden bewaard. Geleverde foto’s worden 5 jaar bewaard. Foto’s die gebruikt worden voor portfolio en/of marketingdoeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard.

We bewaren je foto’s 5 jaar. Mochten de bestanden kwijtraken er altijd een back up zal zijn om op te vragen.

Andere gegevens zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en huwelijkse staat worden voor onbepaalde tijd bewaard omdat we je graag op de hoogte houden met voor-jou-relevantie informatie.

We houden deze gegevens graag up-to-date, en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt (m.u.v. foto’s, omdat hierop ook copyright rust). Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: info@odizafotografie.nl.

WAAR WORDEN DE GEGEVENS OPGESLAGEN?

Digitale foto’s

Digitale foto’s worden op verschillende locaties opgeslagen:

• Computer

• Externe harde schijf eigen beheer

• Online presentatie pagina met wachtwoord. Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

        Boekhoudprogramma, om je een factuur te kunnen sturen

• Leveranciers van albums of fotoprints, om bestelde producten rechtstreeks door te kunnen sturen.

Andere bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens worden op verschillende locaties opgeslagen:

• Computer

• Externe harde schijf eigen beheer

HOE WORDEN DEZE GEGEVENS BESCHERMD?

Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Odiza Fotografie, Marscha van Druuten. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Daarnaast wordt er met iedere leverancier een bewerkingsovereenkomst gesloten zodat er duidelijke afspraken bestaan en jouw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.


Stuur e-mail* Invoer verplicht